Göteborgs botaniska trädgård, October 2018. Photo by Peter Rosvik